Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Dấu Mặt
1,000,000VND
2
Duybkbk
250,000VND
3
Bé Ngọc
240,000VND
4
Châu Tấn Phát
200,000VND
5
Văn Công
130,000VND
6
Sanhuehuu
100,000VND
7
Le hoang phuc
100,000VND