Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Huy
300,000VND
2
Hiêu
100,000VND
3
Soái Muội
70,000VND
4
Nguyễn Hồng Phúc
50,000VND
5
Bùi Thị Sen
50,000VND
6
Nguyễn Thủy
50,000VND
7
Tấn Thanh
50,000VND