Lật Thẻ May Mắn
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Tạ Phong Trúng 1,075 kim cương 48 giây trước
Xuan Loc Tran Trúng 832 kim cương 48 giây trước
Văn Chiến Trúng 9 kim cương 1 phút trước
Mon XiRô Trúng 2,376 kim cương 1 phút trước
Linh Quáh Trúng 1,117 kim cương 2 phút trước
Giang Đỗ Trúng 1,032 kim cương 2 phút trước
Đào Văn Quyết Trúng 1,296 kim cương 3 phút trước
Nguyễn Thanh Trúng 2,068 kim cương 4 phút trước
Hải Ank Trúng 1,968 kim cương 4 phút trước
Tử Thần Trúng 1,434 kim cương 5 phút trước
Phạm Văn Thành Trúng 2,500 kim cương 6 phút trước
Linh Miêu Cô Độc Trúng 1,669 kim cương 6 phút trước
Duy Tran Trúng 424 kim cương 7 phút trước
Củ Cải Trúng 1,801 kim cương 8 phút trước