Vòng Quay Bãi Biển
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Tung Truong Lap Trúng 496 kim cương 24 giây trước
Nguyễn Hậu Trúng 2,297 kim cương 24 giây trước
Hieu Nhạt Lắm Trúng 1,144 kim cương 1 phút trước
Nhat Tran Trúng 2,119 kim cương 1 phút trước
Trần Quang Trúng 487 kim cương 1 phút trước
Cậu Bé Ngáo Ngơ Trúng 1,133 kim cương 1 phút trước
Tuan Nguyen Trúng 320 kim cương 2 phút trước
Sang Danh Trúng 2,371 kim cương 2 phút trước
Trần Nhật Huy Trúng 2,347 kim cương 3 phút trước
Nguyễn Minh Trúng 381 kim cương 3 phút trước
Bé Nấm Nhỏ Trúng 435 kim cương 3 phút trước
Đỉnh Nguyễn Trúng 1,824 kim cương 3 phút trước
Quốc Thịnh Trúng 622 kim cương 4 phút trước
Diem Kpa Trúng 634 kim cương 4 phút trước