Vòng Quay Bánh Trung Thu
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Nguyễn Thành Trúng 1,141 kim cương 11 giây trước
Hùng Tú Trúng 1,725 kim cương 11 giây trước
Hồ Nghi Vân Trúng 1,122 kim cương 11 giây trước
Đỗ Thị Thanh Trúc Trúng 529 kim cương 11 giây trước
Thảo Pogba Trúng 2,045 kim cương 1 phút trước
Nam Hoàng Trúng 1,982 kim cương 1 phút trước
Ngọc Như Trúng 503 kim cương 2 phút trước
Trương Hà Trúng 1,495 kim cương 2 phút trước
Cuong Mai Trúng 2,462 kim cương 2 phút trước
Trung An Tran Trúng 838 kim cương 2 phút trước
Huy Nguyễn Trúng 1,009 kim cương 3 phút trước
Nguyễn Hữu Hiếu Trúng 1,064 kim cương 3 phút trước
Nhung Nguyen Trúng 1,180 kim cương 4 phút trước
Hương Thanh Trúng 1,025 kim cương 4 phút trước