Vòng Quay Cá Chép
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Nhỏ Út Trúng 448 kim cương 46 giây trước
Lê Đức Khải Trúng 1,613 kim cương 46 giây trước
Trần Quốc Bảo Trúng 2,058 kim cương 1 phút trước
Nguyễn ái thy Trúng 2,413 kim cương 1 phút trước
Hong Le Trúng 1,245 kim cương 1 phút trước
Đặng Anh Khoa Trúng 1,231 kim cương 1 phút trước
Haidang Đăng Trúng 1,164 kim cương 2 phút trước
AnhTus Lê Trúng 1,408 kim cương 2 phút trước
Sup Rise Trúng 1,695 kim cương 3 phút trước
Lỳxòn Trần Trúng 1,814 kim cương 3 phút trước
Phương Uyên Trúng 1,627 kim cương 3 phút trước
Tu Nguyenems Trúng 1,047 kim cương 3 phút trước
Lý Hào Trúng 1,219 kim cương 4 phút trước
Nguyễn Thành Công Trúng 955 kim cương 4 phút trước