Vòng Quay Chị Hằng
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trúng 1,371 kim cương 43 giây trước
Chủ Cu Tich Trúng 1,944 kim cương 43 giây trước
Bảo Bảo Trúng 348 kim cương 43 giây trước
ThucAnh Ta Trúng 486 kim cương 43 giây trước
Huan Thai Trúng 2,444 kim cương 1 phút trước
Quang Huy Trúng 320 kim cương 1 phút trước
Nông Hưng Trúng 964 kim cương 2 phút trước
Lê Văn Hậu Trúng 2,094 kim cương 2 phút trước
Minh Huy Lê Văn Trúng 312 kim cương 2 phút trước
Nguyễn Đạt Trúng 2,269 kim cương 2 phút trước
Nhiệp Nguyễn Trúng 1,891 kim cương 3 phút trước
Tuấn Phùng Trúng 647 kim cương 3 phút trước
Hằng Phạm Trúng 1,843 kim cương 4 phút trước
Hồng Phạm Trúng 1,989 kim cương 4 phút trước