Vòng Quay Doraemon
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Anh Quan Vu Trúng 2,582 kim cương 3 giây trước
Lâm Nguyen Trúng 2,250 kim cương 3 giây trước
Nguyễn Quân Trúng 804 kim cương 4 giây trước
Dam Le Trúng 2,517 kim cương 4 giây trước
Kin Nè Trúng 2,417 kim cương 1 phút trước
Cậu Mốm Trúng 1,875 kim cương 1 phút trước
Hoàng Lam Trúng 2,378 kim cương 2 phút trước
Nguyễn Đức Lương Trúng 1,130 kim cương 2 phút trước
Quân Hoàng Trúng 826 kim cương 2 phút trước
Ngọc Liênn Trúng 2,188 kim cương 2 phút trước
Huan Huan Trúng 2,229 kim cương 3 phút trước
Kunome Akane Trúng 1,812 kim cương 3 phút trước
Thúy Diễm Trúng 774 kim cương 4 phút trước
Hien Nguyen Trúng 1,316 kim cương 4 phút trước