Vòng Quay Giải Khát
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Nguyễn Tri Phi Trúng 2,092 kim cương 5 giây trước
Kim Ngan Trúng 2,164 kim cương 5 giây trước
Mỹ Hạnh Trúng 840 kim cương 5 giây trước
Duc Nguyen Trúng 1,222 kim cương 5 giây trước
Linh Hi Trúng 520 kim cương 5 giây trước
Tên Ko Trúng 366 kim cương 5 giây trước
Huỳnh Đăng Trúng 1,901 kim cương 1 phút trước
Ka Nhị Trúng 320 kim cương 1 phút trước
Trần Thuận Trúng 2,449 kim cương 1 phút trước
Nghie Vinh Trúng 1,252 kim cương 2 phút trước
Kim du Huynh Trúng 2,465 kim cương 2 phút trước
Thoai Thong Tran Nguyen Trúng 582 kim cương 2 phút trước
Quốc Trúng 2,507 kim cương 2 phút trước
Hải Lâm Trúng 1,903 kim cương 2 phút trước