Vòng Quay Giờ Vàng
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Nguyễn Chánh Nghĩa Trúng 1,505 kim cương 40 giây trước
Nguyễn Hoàng Trúng 1,465 kim cương 40 giây trước
Bùi Mạnh Trúng 836 kim cương 40 giây trước
Gaming Hello Trúng 2,119 kim cương 40 giây trước
Tú Minh Trúng 454 kim cương 1 phút trước
Hồng Hảo Trúng 1,718 kim cương 1 phút trước
Truc Nguyen Trúng 2,444 kim cương 1 phút trước
Pé Như Trúng 1,533 kim cương 1 phút trước
Nguyễns Quangs Trúng 569 kim cương 1 phút trước
Doan Thuc Nguyen Trúng 933 kim cương 1 phút trước
Minh Huy Lê Văn Trúng 1,898 kim cương 1 phút trước
Huong Nguyen Trúng 490 kim cương 1 phút trước
Anh Main Trúng 2,231 kim cương 2 phút trước
Vũ Nhật Na Trúng 796 kim cương 2 phút trước