Vòng Quay Long Tộc
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Tên Gì Cho Ngầu Trúng 630 kim cương 1 giây trước
Thư Bảo Mật Trúng 934 kim cương 1 giây trước
Công Trường Trúng 1,661 kim cương 1 phút trước
Phúc Hưng Phan Trúng 654 kim cương 1 phút trước
Thiên Ân Trúng 885 kim cương 1 phút trước
Đinh Thiên Trúng 2,101 kim cương 1 phút trước
Vu Huong Trúng 1,019 kim cương 2 phút trước
Lê Quỳnh Như Trúng 2,429 kim cương 2 phút trước
Hồ Hội Trúng 1,328 kim cương 3 phút trước
Ai My Ly Trúng 1,616 kim cương 3 phút trước
Chương Sỏi Trúng 1,966 kim cương 3 phút trước
Nguyễn Xem Trúng 1,443 kim cương 3 phút trước
Bao Nhi Trúng 2,497 kim cương 4 phút trước
Hoàng Lam Trúng 955 kim cương 4 phút trước