Vòng Quay Ngọc Rồng
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Chính Trần Trúng 2,010 kim cương 1 phút trước
Đào Trung Trúng 1,493 kim cương 1 phút trước
Thu Thảo Trúng 2,325 kim cương 2 phút trước
An Khanh Trúng 702 kim cương 2 phút trước
Tấn Kiệt Trúng 2,297 kim cương 2 phút trước
Bình Nhi Trúng 2,092 kim cương 2 phút trước
Tạ Bảo Trúng 2,299 kim cương 3 phút trước
Nguyễn Văn Hiệp Trúng 683 kim cương 3 phút trước
Quoc Dat Vu Trúng 787 kim cương 4 phút trước
Legends ChiBi Trúng 2,095 kim cương 4 phút trước
Anjela Ryaskova Trúng 406 kim cương 4 phút trước
Quyen Nguyen Trúng 2,571 kim cương 4 phút trước
Nguyễn Huy Trúng 1,012 kim cương 5 phút trước
Thanh Lexuan Trúng 717 kim cương 5 phút trước