Vòng Quay Súng Nâng Cấp
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Nguyễn Đức Tây Trúng 1,179 kim cương 36 giây trước
Lãnh Huyết Thiên An Trúng 349 kim cương 36 giây trước
Khoa Anh Trúng 2,307 kim cương 36 giây trước
Quâns Sóis Trúng 1,410 kim cương 36 giây trước
Cao Van Tường Trúng 1,572 kim cương 36 giây trước
Nhan Nguyen Trúng 1,099 kim cương 36 giây trước
Bao Phan Trúng 2,357 kim cương 1 phút trước
Hưng Khánh Hung Trúng 1,645 kim cương 1 phút trước
Vi Lê Trúng 1,921 kim cương 1 phút trước
Nguyễn Ngọc Trúng 2,522 kim cương 2 phút trước
Thienan Dang Trúng 1,227 kim cương 2 phút trước
Phong Nguyễn Trúng 1,521 kim cương 2 phút trước
Cậu Bé Ngu Ngơ Trúng 1,517 kim cương 2 phút trước
Tuan Nguyen Trúng 704 kim cương 2 phút trước